เปิดเซฟ “เกรียง กัลป์ตินันท์” รวย101 ล้าน โค-กระบือ 312 ตัว

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร) จำนวน 91 ราย กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566

โดยคนที่น่าสนใจ คือ นายเกรียง กัลป์ตินันท์ กรณีเข้ารับตำแหน่ง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ปัจจุบันเป็น รมช.มหาดไทย แจ้งสถานะว่าหย่า เมื่อ 17 เม.ย. 2546 โดยนายเกรียง แจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 101,168,204 บาท ไม่มีหนี้สิน โดยทรัพย์สินประกอบด้วย เงินฝาก 2 บัญชีมูลค่ารวม 37,640,704 บาท

เปิดทรัพย์สิน “ประเสริฐ” รมว.ดีอีเอส รวย 40 ล้านบาท

เปิดทรัพย์สิน “สมศักดิ์ เทพสุทิน” รับตำแหน่ง สส.เพื่อไทย รวย 87 ล้าน

เปิดทรัพย์สิน “ชาดา ไทยเศรษฐ์” ส.ส.ตัวตึงอุทัยธานี รวย 147 ล้าน คำพูดจาก สล็อตวอเลท

 เปิดเซฟ “เกรียง กัลป์ตินันท์” รวย101 ล้าน โค-กระบือ 312 ตัว

ที่ดิน 4 แปลง ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี และ จ.นนทบุรี มูลค่ารวม 54,937,500 บาท โดยที่ดินที่มีมูลค่าสูงสุด เป็นที่ดินในพื้นที่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เนื้อที่ 4 ไร่เศษ มูลค่าสูงถึง 28,735,500 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2 ล้านบาท เป็นบ้านในพื้นที่ จ.นนทบุรี ทรัพย์สินอื่น 6,590,000 บาท ซึ่งแจ้งว่าเป็น โค และกระบือ รวม 312 ตัว

นอกจากนั้น นายเกรียง ยังแจ้งว่ามีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,151,600 บาท เป็นเงินเดือน 4.3 แสนบาท เบี้ยประชุม นายหน้าฯ 171,600 บาท มีรายจ่ายรวม 5.6 แสนบาท