ส่งออก มี.ค. ติดลบ 4.2% หดตัวต่ำกว่าที่คาดการณ์ พลิกเกินดุล

กระทรวงพาณิชย์ เปิดตัวเลข การส่งออกของไทยในเดือนมีนาคม 2566 มีมูลค่า 27,654.4 ล้านเหรียญสหรัฐ (942,939 ล้านบาท) หดตัวร้อยละ 4.2 หากหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน ทองคำและยุทธปัจจัย ขยายตัวร้อยละ 0.01 ซึ่งการส่งออกเดือนนี้หดตัวต่ำกว่าที่คาดการณ์ ขณะที่มูลค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี (23,904.9 ล้านเหรียญสหรัฐ) และมีมูลค่าสูงสุดในรอบ 12 เดือน

 ส่งออก มี.ค. ติดลบ 4.2% หดตัวต่ำกว่าที่คาดการณ์ พลิกเกินดุล

ราคาน้ำมันดีเซลไม่ลด แม้กองทุนน้ำมันติดลบน้อยลง เหลือ 85,586 ล้านบาท

คลังออกพันธบัตร "ออมอุ่นใจ" ดอกเบี้ย 2.60-2.70% เริ่มจำหน่าย 10 พ.ค.

การส่งออกในภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงถือได้ว่าท่าได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

และสินค้าอุตสาหกรรมส่าคัญหลายรายการมีสัญญาณที่ดีจากการกลับมาเป็นบวกในตลาดที่มีสัดส่วนส่าคัญต่อการส่งออกของไทย เช่น สหรัฐฯ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และอินเดีย อีกทั้งยังกลับมาเกินดุลการค้าในรอบ 12 เดือน

ภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังมีความไม่แน่นอนจากภาวะเงินเฟ้อ ที่แม้จะผ่อนคลายลงแต่ยังคงทรงตัวในระดับสูง รวมถึงการเร่งปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมายังคงส่งผลกระทบต่อภาคธนาคารภาคธุรกิจ และก่าลังซื้อของประชาชน ขณะที่การย่อตัวลงของราคาน้ำมันตามอุปสงค์ตลาดโลกที่ชะลอตัว ได้ส่งผลให้การส่งออกสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมันหดตัวลงต่อเนื่อง

ส่วน การส่งออกไทยไตรมาสแรก หดตัวร้อยละ 4.5 และเมื่อหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน ทองคำ และยุทธปัจจัย หดตัวร้อยละ 0.9คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

มูลค่าการค้ารวม

  • มูลค่าการค้าในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐ เดือนมีนาคม 2566การส่งออก มีมูลค่า 27,654.4ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัวร้อยละ4.2เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน การนำเข้า มีมูลค่า 24,935.5ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัวร้อยละ 7.1ดุลการค้า เกินดุล 2,718.8 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • ภาพรวม ไตรมาสแรกของปี 2566 การส่งออก มีมูลค่า 70,280.1 ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัวร้อยละ 4.5 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การนำเข้า มีมูลค่า 73,324.3 ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัวร้อยละ 0.5 ดุลการค้า ไตรมาสแรกของปี 2566 ขาดดุล 3,044.2 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • มูลค่าการค้าในรูปเงินบาท เดือนมีนาคม 2566 การส่งออก มีมูลค่า 942,939 ล้านบาท ขยายตัว ร้อยละ 2.2 เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน การนำเข้า มีมูลค่า 860,535 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 1.0 ดุลการค้า เกินดุล 82,403 ล้านบาท
  • ภาพรวม ไตรมาสแรกของปี 2566 การส่งออก มีมูลค่า 2,373,189 ล้านบาท หดตัว ร้อยละ 1.1 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การน าเข้า มีมูลค่า 2,508,390 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2.9 ดุลการค้า ไตรมาสแรกของปี 2566 ขาดดุล 135,201 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามนายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการ สนค. มองว่า แนวโน้มการส่งออกในระยะถัดไป กระทรวงพาณิชย์ประเมินว่า ภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังอยู่ในภาวะชะลอตัว เนื่องจากแรงกดดันด้านอุปสงค์ ทั้งจากอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยในแต่ละภูมิภาคของโลกยังอยู่ในระดับสูง ภาวะวิกฤตของสถาบันการเงินยังเป็นปัจจัยบั่นทอนต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและภาคธุรกิจ รวมไปถึงความขัดแย้ง ด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลต่อผันผวนของราคาพลังงาน

โดยทั้งปี คาดว่าจะขยายตัว 1-2% เฉลี่ยต้องให้ได้เดือนละ 24,500 ล้านดอลล์ ต้องตั้งเป้าไว้ให้ท้าทาย และทำงานให้หนัก เดือนมี.ค.ได้ 27,000 ล้านดอลล์แล้ว ดังนั้นที่เหลือเดือนละ 24,500 ล้านดอลล์ ก็ไม่น่าจะยาก