“ป.ป.ช.” รวมพลังภาคีจัดกิจกรรมวิ่งต้านโกง “กู๊ด กาย รัน” ปีที่ 4

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมกับ ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และ ดร.สุปราดา อดุยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสสคำพูดจาก เว็บปั่นสล็อต. ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในรูปแบบมหกรรมงานวิ่ง “กู๊ด กาย รัน ปีที่ 4 (Good Guy Run 2023)” ที่สำนักงาน ป.ป.ช. โดยกิจกรรมการวิ่งครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด รวมพลัง “วิ่ง ต้าน โกง” BREAK THE CORRUPTION รวมพลังวิ่งส่งเสริมความดีแสดงเจตนารมณ์เชิงสัญลักษณ์ ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต เชิดชูคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นต้นแบบของสังคม จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 พ.ย. นี้ ที่สำนักงาน ป.ป.ชคำพูดจาก เว็บดีฝากถอนปลอดภัย. จ.นนทบุรี แบ่งออกเป็น 3 ระยะทาง ประกอบด้วย SUPER MINI MARATHON 13K ค่าสมัคร 500 บาท, MICRO MARATHON 5K ค่าสมัคร 400 บาท และ FUN RUN 2K ค่าสมัคร 300 บาท โดยเปิดรับสมัครนักวิ่งเข้าร่วมจำนวน 2,500 คน ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้ทาง https://race.thai.run/goodguyrun2023 ติดตามสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FANPAGE FACEBOOK : GOOD GUY RUN 2023

นายนิวัติไชย เกษมมงคล กล่าวว่า อยากเชิญชวนนักวิ่งทุกท่าน ประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ทุกเพศ ทุกวัยที่มีความชื่นชอบในการวิ่ง และมีเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ร่วมแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ 3 ดี “ส่งเสริมความดี รณรงค์การทำดี และเชิดชูคนดี” ผนึกกำลังร่วมหล่อหลอมสังคมเป็นสังคมที่น่าอยู่ พร้อมทั้งร่วมกันสร้างจิตสำนึกที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นอย่างเป็นบรรทัดฐานภายใต้บริบทแห่งคุณงามความดี เพื่อเป็นต้นแบบของสังคมคนดีอย่างยั่งยืนในทุกมิติ

สำหรับกิจกรรมภาพรวมจะมุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยของตัวนักวิ่ง และความปลอดภัยของการจัดงานจากทางผู้จัด มีการผูกโยงเรื่องราวของการต่อต้านคอร์รัปชันในหลากหลายมิติผนวกเข้าด้วย ทั้งนี้ยังได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังชมรมวิ่ง ศิลปิน ดารา นางงาม INFLUENCER ที่มีชื่อเสียง สื่อวิทยุ และสื่อออนไลน์ต่างๆ ในทุกแพลตฟอร์ม เพื่อสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นในวงกว้างกับหมู่นักวิ่งประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีความหลากหลาย เพื่อให้มีนักวิ่งที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ กิจกรรม THE WAY GOOD GUY,ดนตรี ACOUSTIC VERSION, กิจกรรม “WALL OF SHAME”, กิจกรรม STUDIO ถ่ายภาพ 360 องศา นักวิ่งทุกท่านจะได้ร่วมกิจกรรมแสดงพลังบวกเชิงสัญลักษณ์ผ่าน GIANT FLAG “BREAK THE CORRUPTION THAILAND” ร่วมกัน โดยจะมีการบันทึกภาพมุมสูง เพื่อแชร์พลังแห่งการทำดีครั้งนี้ให้ทั่วประเทศและทั่วโลกรับรู้ เกิดเป็น Soft Power เชิงบวก กระตุ้นสังคมไม่ให้เกิดการเพิกเฉยต่อการทุจริตปลุกพลังให้เกิดจิตใต้สำนึกร่วมกัน “ต้านโกง” สร้างสังคมใหม่ส่งเสริมให้ทุกคนในสังคมตระหนักถึงการทำดี.

“ป.ป.ช.” รวมพลังภาคีจัดกิจกรรมวิ่งต้านโกง “กู๊ด กาย รัน” ปีที่ 4